STRONA GŁÓWNA

Rodzicu, nie bagatelizuj problemów związanych z wymową swojego dziecka. Nie słuchaj, gdy Ci mówią „wyrośnie”. Na każdym etapie swojego życia dziecko powinno opanować odpowiednie umiejętności, zarówno w sferze rozwoju motorycznego, społeczno-emocjonalnego, jak i językowego.

Zapraszam na bezpłatną konsultację logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (bez pełnej diagnozy), na której dowiesz się czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo. Terapia logopedyczna przynosi najlepsze efekty w młodszym wieku przedszkolnym tzn. w 3,4,5 roku życia kiedy to następuje najintensywniejszy rozwój mowy. Wczesna pomoc i interwencja logopedyczna jest gwarancją prawidłowego rozwoju emocjonalno- społecznego i zwiększa szansę na sukces szkolny.

O mnie

Nazywam się Nina Jaworska-Nieckula. W 2005 roku ukończyłam Pedagogikę Opiekuńczo – Wychowawczą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne na ówczesnej Akademii Pedagogicznej. W 2006 roku rozpoczęłam pracę w  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w której pracuję do dnia dzisiejszego.  Na początku mojej drogi zawodowej, oprócz doświadczenia w terapii logopedycznej, zdobywałam także wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji i dysleksją. Aktualnie krąg moich zawodowych zainteresowań to w szczególności, Ci najmłodsi, u których, z różnych przyczyn mowa jeszcze się nie pojawiła lub jest opóźniona.

Staram się  bezustannie  doskonalić mój warsztat pracy i zdobywać nowe kompetencje uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach:

  • Certyfikat uprawniający do przeprowadzania diagnozy logopedycznej Kartami Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia ( 2017 r.)
  • certyfikat w zakresie terapii miofunkcjonalnej (2017r.)
  • Opóźniony Rozwój Mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne (szkolenie),
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (szkolenie Centrum Metody Krakowskiej),
  • Zaburzenia widzenia obuocznego, a specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (szkolenie Ortooptica),
  • szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 537/I , SInet, Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, 2008r),
  • „Życie z zacięciem” – jąkanie jako zjawisko wielowymiarowe (konferencja)
  • „Opóźnienie rozwoju mowy – etiologia, diagnoza, terapia” (konferencja)
  • „Zdumiewający świat zmysłów” wybrane metody wspomagania integracji sensorycznej u dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi (konferencja),
  • Kontrowersje wokół diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej.

Obecnie rozpoczęłam studia w zakresie Neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii w Medycznym Centrum Kształcenia  Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prywatnie jestem mamą dwóch energicznych chłopców. W wolnych chwilach uwielbiam zajmować się moim ogrodem i wyciskać siódme poty na treningach CrossFit'u :).

 

 

 

DANE KONTAKTOWE

SPECJALISTYCZNY GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
I PEDAGOGICZNEJ

mgr Nina Jaworska-Nieckula
pedagog-logopeda

gabinet@studiomowy.com.pl

602704167

Kraków, ul.Skośna 12, IIp

4 + 7 =