DLA RODZICÓW

Co powinno zaniepokoić każdego rodzica

 

Jeżeli dziecko 2-letnie:

 • nie mówi prostych słów, mówi bardzo mało lub niewyraźnie „po swojemu”
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju (samogłosek: a, o, u, i, y, e i spółgłosek p, b, m, d, t, n)

Jeżeli dziecko 3-letnie:

 • oddycha przez usta
 • ma ciągle otwartą buzię
 • pije z butelki
 • wsuwa język między zęby
 • nie wymawia samogłosek
 • wydaje Ci się, że dziecko nie słyszy, mówi bardzo głośno, często krzyczy


Jeżeli wymowa dziecka 4-letniego :

 • nie jest zrozumiała dla otoczenia,
 • nie buduje prostych zdań, mówi dużo mniej niż rówieśnicy
 • nie wymawia głosek k, g, ś, ź, ć, dź
 • ma trudności z zapamiętywaniem wierszyków, zdań.

Jeżeli dziecko 5-letnie:

 • wysuwa język przy wymawianiu s, z, c, dz – z seplenienia dziecko nie wyrośnie, zamienia wiele głosek,
 • nie wymawia prawidłowo i zamienia ze sobą s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź;
 • nie potrafi podzielić słowa na sylaby
 • myli głoski dźwięczne i bezdźwięczne
 • przekręca słowa trudne
 • w wypowiedziach językowych pojawiają się liczne błędy gramatyczne

Jeżeli dziecko 6-letnie:

 • nie wymawia poprawnie głoski r zamienia ją na l lub obie te głoski zamienia na j
 • nie wypowiada innych głosek typowych dla wcześniejszych etapów rozwojowych
 • nie mówi płynnie, zacina się, jąka się, powtarza pierwszą lub ostatnią sylabę w wyrazach
 • nawykowo mówi przez nos
 • nie dzieli wyrazów na sylaby i głoski
 • ma problemy z zapamiętaniem symbolu litery

Jeżeli dziecko powyżej 7 roku życia:

 • nie wymawia poprawnie wszystkich głosek
 • przekręca długie wyrazy
 • robi błędy ortograficzne
 • czyta bardzo powoli
 • myli litery podobne pod względem kształtu
 • ma kłopoty z przepisywaniem tekstu.

Logopeda Kraków

SPECJALISTYCZNY GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
I PEDAGOGICZNEJ

mgr Nina Jaworska-Nieckula
pedagog-logopeda

gabinet@studiomowy.com.pl

602704167

Kraków, ul.Skośna 12, IIp

8 + 5 =