OFERTA

SPECJALISTYCZNY GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ I PEDAGOGICZNEJ

 

 • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
  • WADY WYMOWY
  • OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY
  • NIEZAKOŃCZONY ROZWÓJ MOWY
  • MOWA BEZDŹWIĘCZNA
 • ZAJĘCIA STYMULUJĄCE NAUKĘ CZYTANIA I PISANIA
 • WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z GRUPY RYZYKA DYSLEKSJI
 • TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU
 • TERAPIA MIOFUNKCJONALNA
 • GRUPOWE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA MAŁYCH DZIECI SYTMULUJĄCE ROZWÓJ MOWY
TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone są po wcześniejszej konsultacji lub diagnozie logopedycznej. Podstawowe oddziaływania terapeutyczne polegają na:

 • usprawnianiu narządów artykulacyjnych,
 • wywoływaniu głosek w celu zlikwidowania wadliwych dźwięków mowy, i wytworzenie na ich miejsce nowych, poprawnych,
 • kształtowaniu prawidłowego toru oddechowego,
 • stymulowaniu rozwoju mowy,
 • doskonaleniu słuchu fonemowego,
 • rozwijaniu umiejętności budowania wypowiedzi.

Wszystkie ćwiczenia i zabawy dostosowane są do wieku, potrzeb i umiejętności pacjenta. Indywidualna terapia logopedyczna skoncentrowana jest na emocjach dziecka i jego indywidualnych potrzebach. Zajęcia trwają 30 lub 50 min. Prowadzone są po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Grupowe zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia, w szczególności:

 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym,
 • dzieci z rodzin w których wstępują problemy logopedyczne,
 • dzieci nie uczęszczających do przedszkola.

Zajęcia grupowe (max 4dzieci) wg autorskiego programu dostosowane są do danej grupy wiekowej. 30- lub 45- minutowe zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są w formie zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych. Mają na celu stymulowanie rozwoju mowy, słuchu i komunikacji oraz stanowią doskonałą profilaktykę wad wymowy.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

zwana reedukacją, to działanie mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwojowymi. Ćwiczenia służą usprawnianiu percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo – słuchowej i wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej oraz grafomotoryki. Wszystkie te procesy odgrywają istotną rolę w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Dlatego też ważne jest, aby rozpoznać zaburzenia rozwoju dziecka i podjąć pracę wyrównawczą jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej.
Czas trwania całej terapii pedagogicznej uzależniony jest od głębokości zaburzenia, od rodzaju zaburzonej funkcji a także od motywacji i indywidualnych możliwości dziecka.

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

adresowana jest do dzieci od 9 roku życia oraz osób dorosłych. Wskazaniem jest nieprawidłowy wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania. Niekorzystne napięcie mięśni w obszarze ust, które powoduje, że język nie znajduje swojej prawidłowej pozycji spoczynkowej, względnie nie potrafi jej utrzymać.

Możliwe objawy:
– otwarte usta
– oddychanie przez usta
– pogrubiona i zaczerwieniona warga dolna
– wilgotna warga dolna
– ślina w kącikach ust

Celem terapii logopedycznej jest uzyskanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, zamknięcie ust i prawidłowe połykanie.

Zależnie od natężenia zaburzenia i indywidualnego rozwoju, współpracy dziecka i wspierania terapii przez rodziców, jak również ewentualnie istniejących zaburzeń wymowy i ich nasilania, łączny czas leczenia, to ok. 30-40 spotkań terapeutycznych.

Podczas terapii prowadzone są ćwiczenia w obszarze jamy ustnej, ćwiczenia w celu poprawy pozycji spoczynkowej języka i warg, ćwiczenia języka i warg, ćwiczenia zasysania i połykania oraz ćwiczenia całego ciała.

Nauka połykania i praca nad artykulacją głosek /s/ i /sz/ ma sens dopiero wtedy, gdy poprzez ćwiczenia języka jest wyćwiczona dobrze jego muskulatura (składająca się z 17 mięśni).

Logopeda Kraków

SPECJALISTYCZNY GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
I PEDAGOGICZNEJ

mgr Nina Jaworska-Nieckula
pedagog-logopeda

gabinet@studiomowy.com.pl

602704167

Kraków, ul.Skośna 12, IIp

11 + 3 =